You are currently viewing Er taksluket ditt åpent og pappen tett?
Taksluket

Er taksluket ditt åpent og pappen tett?

Unngå å få taksluket tett og åpning i pappen!

Taksluket sin oppgave er å føre regnvann vekk fra takets overflate og ned gjennom bygget til drensledning eller overvannskum. Dette for at vann rett og slett ikke skal kunne trenge inn i bygget. Her er noen tips for å unngå tette taksluk, lekkasjer og ergo kostbare følgeskader:

– Hold alle takets overflate, sluk, nedløp og takrenner rene året gjennom. Nedfall fra trær som kvister og blader er som oftest årsak til tetting, men også mose og løsnet granulat fra takbelegg osv. kan gjøre mye skade. Lag deg gode kontrollrutiner. Glem ikke at vi har snø og is i vinterhalvåret!

– Bygg med dårlig lufting og/eller utfordringer med isdannelse bør innstallasjon av varmekabler i risiko-områder vurderes. Har du isolerte nedløp eller varmekabler – påse at de fungerer med jevne mellomrom.

– Det finnes varslingsløsninger for taksluk, men disse fjerner ikke behovet for rutinemessige kontroller og kan gi en falsk trygghet.

 

Merk! Takbelegg bør legges av kyndige taktekkere og alle taksluk skal monteres av fagpersonell i tråd med gjeldende forskrifter. Vet du ikke om noen som kan ta jobben – Spør oss – Vi kjenner mange dyktige utøvere.