You are currently viewing Godt dokumentert

Godt dokumentert

Det er viktig – både for oss i Taknett som grossist/leverandør, og for deg som utførende entreprenør/fagmann at alle papirer og dokumentasjon er i tråd med regelverk.
Akkurat derfor søker vi en uavhengig produkttest hos SINTEF.

SINTEF Certification

SINTEF Certification skal bidra til å sikre kvalitet, verdier og miljø gjennom sine ordninger for godkjenning og sertifisering. Sintef godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner, konstruksjonselementer, materialer og løsninger etter nasjonale og internasjonale regler, forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier.

Om SINTEF produktdokumentasjon

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

Dokumentasjon på våre produkter finner du her Produkter – Datablad/FDV