Klöber Ecovent 140 SK2 «Rull»

Produktnummer: 500-805 Kategori:

Beskrivelse

Klòber Ecovent 140 SK2

Ecovent 140 SK2 er et diffusjonsåpent undertak for horisontal montering med selvklebende omlegg. Kan også legges vertikalt. Ecovent 140 SK2 leveres i bredde 1,50 meter og lengde 50 meter. Henviser forøvrig til datablad for Ecovent 140 SK2.

Leveres i ruller av 1,50 x 50m (75m2 pr. rull)

NB! Rabatt ved kjøp av hele paller (1500m2). Kontakt oss!

 

Bruksområder

Ecovent 140 SK2 kan fint brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte, skrå tak med opplektet taktekking og utvendig nedløp. Kombinert undertak og vindsperre er egnet i tak som isoleres kontinuerlig fra takfot til møne.

Takfallet bør være minimum 12°. Undertaket legges direkte på taksperre med avstand c/c 600 mm. Ecovent 140 SK2 kan også benyttes på tak med sjikt av bord, trebaserte plater elller tilsvarende hvor loftrommet skal fullisoleres fra innsiden. Vær oppmerksom på at underlag av plater er å regne som damptett. Eventuelt gammelt diffusjonstett takbelegg må fjernes. Kombinert undertak og vindsperre bør ikke brukes på steder der man erfaringsmessig vet at snø ofte pakkes inn under opplektet taktekking. Viser forøvrig til krav om undertak fra primærtekkingprodusent. Ecovent 140 SK2 gir ikke tilfredsstillende avstivning av takplanet. Det må derfor kryssavstives separat. (Se NBI Byggdetaljer 520.241.)

I sterkt værutsatte områder og på tak med fall under 15° anbefales det å bruke Klóber Permo Absorber Tape under sløyfene. Ved bruk på faste underlag og der det forventes å stå utildekket en stund anbefales også butylbånd under sløyfene.

Ecovent 140 SK2 skal danne et luft- og vanntett sjikt. Taket luftes mellom taktekkingen og undertaket. Primærtekkingen bør legges snarest mulig etter at undertaket er montert, slik at undertaket ikke står eksponert. Takkonstruksjonen skal ikke isoleres før tettheten av undertaket er kontrollert og taktekkingen er lagt. Avfukting starter så raskt som mulig etter at bygget er tett. Det bør ikke fyres i bygget før isolasjon og dampsperre er montert.